Modernitat

Imatge
 
Imatge
 
Modernitat
Dinamisme i conflicte
Les Terres de l’Ebre van créixer demogràficament i econòmicament durant el segle XVIII, però el seu dinamisme es va alentir durant els primers cinquanta anys del segle següent, com a conseqüència de les continuades guerres d’aquell període. La modernització del segle XIX afavorí i alhora perjudicà el territori: per una banda el dotà, parcialment, d’infraestructures modernes, però de l’altra el deixà orfe de capacitat política i de capitalitat provincial. Això comportà la seua subsidiarietat administrativa i econòmica respecte als grans nuclis de decisió. Fruit de la tradició i la modernitat alhora, va sorgir un incipient sentiment identitari denominat genèricament tortosinisme, molt mediatitzat políticament, al temps que a cavall de final del segle XIX i primer terç del XX es desplegà una gran vitalitat social i econòmica i una notable efervescència política.