Nota Legal

Nota Legal

 

Condicions generals del web
www.museudetortosa.cat  és un domini a Internet creat per l'Ajuntament de Tortosa  amb caràcter informatiu, gratuït i per a l’ús personal dels seus usuaris. L’objectiu del web és difondre públicament els serveis i activitats del Museu de Tortosa. La titularitat del domini pertany a l’Ajuntament de Tortosa.
 
L’accés al web per part dels usuaris és gratuït i no exigeix la prèvia subscripció o registre.
 
Tots els continguts del lloc web www.museudetortosa.cat  són propietat de l'Ajuntament de Tortosa  o de tercers que hagin autoritzat el seu ús al Museu de Tortosa o a l'Ajuntament de Tortosa, en general. La seva comunicació pública a través del web www.museudetortosa.cat no implica en cap cas la cessió, renúncia i transmissió, total o parcial, dels drets corresponents a la propietat intel·lectual. La infracció dels drets de propietat intel·lectual per part de l’usuari es troba subjecta a l’exigència de responsabilitat legal corresponent per a qualsevol ús, fora dels permisos, que suposi la violació d’aquests drets.
 
Museu de Tortosa  únicament es farà responsable de la informació continguda en aquest web que hagi estat generada per la pròpia institució. El Museu de Tortosa no es farà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a sistemes externs, ni de les opinions manifestades pels usuaris a través de les eines de participació que es poguessin desenvolupar.
 
El Museu de Tortosa  no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
 

Modificacions en el web

El Museu de Tortosa es reserva el dret de modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació o configuració del lloc web, així com dels serveis que aquest ofereix.
 

Publicitat legal

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials.
 

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb aquest document s'autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Gestió de serveis municipals, responsabilitat de AJUNTAMENT DE TORTOSA, i seu social a la Plaça d'Espanya, s/n 43500 Tortosa. La finalitat d’aquest tractament és la gestió d'usuaris dels serveis municipals. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar. En qualsevol cas podreu indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o d'oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Tortosa, a la Plaça d'Espanya s/n 43500 Tortosa, o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat. S’informa que també podeu presentar una reclamació, si així ho considereu, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a protecciodades@tortosa.cat 

 

Llistat de cookies utilitzades

Cookie Domini Tipus Descripció Duració
SESS2fc2c41fce864a0fb3fceb3e19603664 .museudetortosa.cat Altres No hi ha descripció sessió
has_js www.museudetortosa.cat Necessària Aquesta cookie s’utilitza per indicar si el navegador de l’usuari ha activat JavaScript. sessió
__utma .museudetortosa.cat Rendiment Aquesta cookie la defineix Google Analytics i s’utilitza per distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca JavaScript i no existeixen cookies __utma. La cookie s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics. 2 anys
__utmb .museudetortosa.cat Rendiment Google Analytics estableix aquesta cookie per determinar noves sessions / visites. La galeta __utmb es crea quan s’executa la biblioteca JavaScript i no hi ha galetes __utma existents. S’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics. 30 minutes
__utmt .www2.tortosa.cat Rendiment Google Analytics estableix aquesta cookie per inhibir el percentatge de sol·licituds. 10 minuts
__utmb .www2.tortosa.cat Rendiment Google Analytics estableix aquesta cookie per determinar noves sessions / visites. La cookie __utmb es crea quan s’executa la biblioteca JavaScript i no hi ha galetes __utma existents. S’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics. 30 minuts
__utmc .museudetortosa.cat Rendiment Google Analytics la defineix i s’elimina quan l’usuari tanca el navegador. S'utilitza per habilitar la interoperabilitat amb urchin.js, que és una versió anterior de Google Analytics i s'utilitza conjuntament amb la galeta __utmb per determinar noves sessions / visites. sessió
__utmz .museudetortosa.cat Rendiment Google Analytics defineix aquesta galeta per emmagatzemar la font de trànsit o la campanya mitjançant la qual el visitant va arribar al lloc. 6 mesos
__utmt .museudetortosa.cat Rendiment Google Analytics estableix aquesta cookie per inhibir el percentatge de sol·licituds. 10 minuts