Dos fragments d'àmfora amb segells

Imatge
 
Dos fragments d'àmfora amb segells

Època romana (finals s. I aC- principis s. I dC)
Procedència: Coll de les Morelletes (Benifallet) i Coll de Som.
Núms. Inventari: 630 i 830

Aquests petits fragments d'àmfora porten gravats cadascun d'ells una marca que fou feta en el fang tou abans de la cocció de les peces de ceràmica. En una d'elles podem llegir TIBISI, que deu correspondre al nom “Tibisus”, i en l'altra CMUSSIDNEP, que desenvolupant el text vindria a significar el nom de persona “Caius Mussidius Nepotis”. El primer no està clar si és el nom d'una persona o d'un lloc, mentre que el segon sembla correspondre al nom d'un llibert (un antic esclau alliberat).

Totes dues marques han estat relacionades pels estudiosos com a produccions de dos centres terrissers ubicats probablement dintre el territori rural de l'antiga Dertosa: el primer molt prop de l'actual nucli urbà de Tivissa (que mostra una curiosa continuïtat onomàstica amb el nom contingut en el segell de l'àmfora) i el segon amb una vil·la romana situada aigües amunt, ben a prop  de l'actual població de Benifallet. A més d'àmfores sabem que en el primer dels centres productors també s'hi van fer dolia, que eren uns grans contenidors de líquids, i teules. I que en el mateix jaciment han aparegut àmfores amb una altra marca: SEX DOMITI.

Aquestes àmfores segurament van ser confeccionades per a servir de contenidor per transportar, a través de vies aquàtiques, vi produït a la zona propera als forns on foren cuites. La cronologia proposada per als dos centres productors d'àmfores amb aquestes marques correspon al canvi d'era, o sigui fa aproximadament uns dos mil anys. A través de les troballes realitzades amb àmfores que presenten aquestes marques podem fer-nos una idea de la seva distribució al llarg de diversos territoris de l'Imperi Romà.

La marca TIBISI té una àmplia difusió: Empúries, Lleida, Mallorca, Menorca, sud de França (Port-la-Nautique, Fos-sur-Mer, Marsella, Saint-Cyr-sur-Mer), a Pompeia (Itàlia) i a la ciutat de Cartago, al nord d'Àfrica.
Pel que fa a la marca CMUSSIDNEP, ha estat localitzada a Tortosa, a les Illes Columbretes (un petit arxipèlag davant Castelló), a diversos jaciments de França (golf de Fòs, Rouen, Vaison), i també al limes germànic (Haltern) i a Itàlia (al port d'Òstia i a Roma).

Joan-Hilari Muñoz

Per saber-ne més:
IZQUIERDO, P.: “Un nou centre productor d’àmfores a la vall de l’Ebre: el Mas del Catxorro de Benifallet”.Homenatge a Miquel Tarradell. Barcelona, 1993. p. 753-765.
JÀRREGA, R.: “La producció vinícola i els tallers d’àmfores a l’Ager Tarraconensis i l’Ager Dertosanus” a El vi tarraconense i laietà: ahir i avui. Tarragona, 2009.