Caixa dels diners municipals

Imatge
 
Caixa dels diners municipals

Època moderna (segles XVI-XVII)
Antiga casa de la ciutat de Tortosa
Dimensions: 40 cm x  81 cm x 40 cm
Núm. Inventari: 996

Caixa de fusta reforçada amb elements de ferro que servia per a guardar els diners en efectiu del clavari del municipi de Tortosa. Presenta a la part posterior dues llargues peces de ferro acabades amb garres, destinades a ser acollades en un mur, amb l'objectiu d'impossibilitar la seva sostracció per la força. També cal destacar el fet que presenta tres claus d'obertura, que sembla que podrien correspondre a cadascun dels procuradors que hi havia al capdavant del govern municipal de Tortosa fins a l'any 1585 i, d'aquesta manera, solament es podia obrir completament si hi eren presents tots tres. Aquesta mesura de seguretat impossibilitava l'obertura de la caixa sense el control presencial dels tres principals càrrecs polítics del municipi. A la tapa presenta dues petites ranures, que es comuniquen amb dues cavitats interiors de mides desiguals.
El nom de clavari provenia precisament del fet de disposar de les claus de la caixa dels diners i era el pilar fonamental de l'administració econòmica del municipi. De la importància d'aquest càrrec (elegit per sorteig i amb una durada anual, a l'igual que la resta de membres del govern municipal) ens en podem fer una idea sabent que a mitjan segle XVI era el que cobrava més salari (un total de 30 lliures anuals) de tots els càrrecs del municipi de Tortosa.
També cabria la possibilitat que ens trobéssim davant de la caixa de la Taula de Canvi (una mena de banc municipal, creat el 1587),  i que servís per a guardar les rebudes d'aquesta institució. La cavitat interior més gran correspondria a la caixa grossa i la petita a la caixa del menut. Si fos aquest el cas, les tres claus correspondrien, respectivament, a l'administrador de la caixa, al caixer i la darrera, al procurador quart.
Tingués un o altre ús, ens trobem davant d'un dels pocs objectes mobles que conservem de l'antiga casa de la ciutat de Tortosa, un important edifici àmpliament renovat a mitjan segle XVI i que fou completament enderrocat al principi del segle XX, sense tenir en compte la seva vàlua històrica i artística. A la mateixa sala del Museu es mostren dues peces més provinents d'aquest edifici desaparegut: es tracta de la part arquitectònica del retaule de la capella (publicat com a peça del mes en una fitxa anterior) i una taula pintada, coneguda popularment com la Verge dels Procuradors, pel fet de mostrar, a sota de la figura de la Mare de Déu i el Nen Jesús, les efígies dels quatre procuradors, que era la denominació que rebien les màximes autoritats del municipi de Tortosa.

Joan-Hilari Muñoz

Per saber-ne més:
Accensi, M.A. i Garcia,, J.: L'origen de la banca pública a Tortosa. “La Taula de Canvis i dipòsits de la ciutat de Tortosa 1587-1590”. Tortosa, 2014.