Escut de Tortosa del portal de Vimpeçol

Imatge
 
Escut de Tortosa del portal de Vimpeçol
Dimensions: 77  x  77 x 24cm
Època medieval (final segle XIV- principi segle XV)
Portal de Vimpeçol (Tortosa)
Núm. Inventari: 1199
 
Aquest magnífic escut gòtic, malgrat les mutilacions que presenta, és una interessant mostra d'heràldica esculpida en pedra. Representa el model antic d'escut de la ciutat de Tortosa (sense la corona reial i abans de l'afegit de les palmes, del segle XVII): forma caironada de gules (és a dir, color vermell, del qual encara resta part del seu color), una torre situada a sobre de quatre esglaons amb una porta, dues finestres i quatre merlets acabats en punta a la seva part superior. Al voltant de l'escut hi ha una decoració feta amb lòbuls i als quatre extrems (sencers, només se'n conserven dos) uns relleus vegetals acolorits amb tocs daurats.
 
Segurament procedeix del desaparegut portal de Vimpeçol, el qual presentava una monumental porta emmarcada per dues torres quadrangulars. Aquest accés a la ciutat  estava situat a l'extrem nord del carrer major de Remolins, abans d'arribar al barranc del Cèlio, que històricament havia estat un dels límits de la ciutat antiga. Malauradament d'aquest portal només coneixem alguns dibuixos no gaire precisos, el més antic dels quals és obra d'Anton Van den Wyngaerde, de l'any 1566.
 
Les pèrdues que presenta la peça, segons testimonia l'arquitecte Joan Abril, són fruit de l'intent per part dels obrers que desmuntaven aquell portal a finals del segle XIX, quan s'aterraven les muralles de la ciutat, de trencar l'escut en petits bocins per tal d'utilitzar-los com a graves per a pavimentar els carrers. Abril els va fer notar que en tractar-se de pedra calcària no gaire dura, no serviria per a tal efecte i era millor conservar-lo. Segurament el mateix arquitecte fou el que el va dipositar en el Museu Municipal de Tortosa quan aquest s'obrí al públic.
 
Pel que fa a la seva cronologia probablement fou realitzat entre finals del segle XIV i principi del següent, ja que hi ha documentades unes importants obres de reconstrucció d'aquest portal durant aquells anys. La detallada decoració que presenta l'escut cal relacionar-la clarament amb el fet que a la ciutat de Tortosa en aquella època hi havia un nombrós grup de treballadors de la pedra que decoraven, entre d'altres edificis, la Catedral.

Joan-Hilari Muñoz
 

Per saber-ne més:
 
ABRIL, J.: Un capítol de la meva actuació a Tortosa, Tortosa 1985.
VIDAL, J. Les obres de la ciutat. L'activitat constructiva de la Universitat de Tortosa a la baixa edat mitjana. Barcelona 2008.