2014/01/23 Presentació del llibre de Ramon Arnabat i David Íñiguez.

23/01/2014
2014/01/23 Presentació del llibre de Ramon Arnabat i David Íñiguez.

Atac i defensa de la rereguarda. Els bombardeigs franquistes a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre (1937-1939) de Ramon Arnabat i David Íñiguez.
Editorial Cossetània i URV.

Aquest llibre aporta els resultats de la recerca realitzada sobre els bombardeigs franquistes a les 10 comarques meridionals catalanes i les mesures de resistència adoptades a la rereguarda republicana per l’administració, l’exèrcit i la població civil. La recerca ha estat realitzada en el marc del Grup de Recerca consolidat ISOCAC de la URV.

Es tracta d’un estudi integral dels bombardeigs aeris i de la defensa antiaèria de les ciutats de la rereguarda que, per primera vegada, integra els dos aspectes en un marc territorial ampli, com és el de la demarcació de Tarragona i Terres de l’Ebre. El llibre permet establir comparacions amb d’altres estudis europeus sobre aquest tema i és fruit, tant d’una exhaustiva recerca documental, com d’una posada al dia de la bibliografia existent, tant de caràcter local, com general, nacional i internacional.