El Museu de Tortosa celebra Sant Jordi amb els seus visitants.

22/04/2021
Imatge
 
El Museu de Tortosa celebra Sant Jordi amb els seus visitants.
Els 20 primers a visitants seran obsequiats amb un exemplar del llibre En els confins d'al-Andalus de Joan Negre.

Aquest llibre pretén posar a l’abast de tothom els resultats de les investigacions dutes a terme a les Terres de l’Ebre i el Maestrat durant els darrers deu anys entorn de la formació d’una societat islàmica en aquest territori durant l’edat mitjana.

El text es nodreix, principalment, dels treballs arqueològics realitzats, tant de prospecció com d’excavació, però també d’un buidatge exhaustiu i sistemàtic de totes les fonts àrabs i llatines a la nostra disposició.  L’àmbit d’estudi  es circumscriu a dos aspectes clau d’aquest procés: Les transformacions en l’organització territorial de Tortosa entre l’antiguitat i l’edat mitjana, i les diferents formes en què la societat va adaptar les seues estratègies de poblament a aquests canvis.

L’autor, Joan Negre Pérez (Gandia, 1984,  és doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzat en Història i Arqueologia del món islàmic medieval. Ha format part del personal docent i investigador de l’Àrea d’Història Medieval. L’any 2013 es va doctorar amb una tesi sobre les transformacions en l’organització territorial i les formes de poblament medievals a les Terres de l’Ebre i el Maestrat, treball del qual deriva el present volum.