Acord entre la CCMA i l'Ajuntament de Tortosa per a la promoció i difusió de les activitats de Tortosa Capital de la Cultura Catalana 2021

22/04/2021
Imatge
 
Acord entre la CCMA i l'Ajuntament de Tortosa per a la promoció i difusió de les activitats de Tortosa Capital de la Cultura Catalana 2021

La CCMA, a través de diversos programes i espais, faran un ampli seguiment de les activitats que s'emmarquen en la Capitalitat Cultural de Tortosa durant aquest 2021.

Tortosa és la Capital de la Cultura Catalana 2021 i, per aquest motiu, l'Ajuntament de la capital del Baix Ebre ha organitzat tota una sèrie d'activitats que giren al voltant de diversos eixos: la Cultura és Paraula, la Cultura és Treball, la Cultura és Creença, la Cultura és Menjar, la Cultura és Festa, la Cultura és Expressió Artística, la Cultura és Expressió Corporal i Musical i la Cultura és Habitar la ciutat i el medi.

Amb el lema “La Cultura que vivim!”, és a dir, la cultura que s’expressa en el parlar, el ballar, el menjar, en la feina, en el cantar i en la festa, l’Ajuntament de Tortosa ha preparat un any ple de propostes pensades per fer de la cultura una manera de viure i de relacionar-se, i convida a tothom a descobrir aquesta quotidianitat en forma d’espectacle, de plat, d’exposició o de concert.

La iniciativa Capital Cultural Catalana la promou, des del 2004, l'Organització Capital de la Cultura Catalana per tal de "contribuir a ampliar la difusió, l'ús i el prestigi social de la llengua i de la cultura catalanes, incrementar la cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes i, finalment, promocionar i projectar el municipi designat com a Capital de la Cultura Catalana, tant a l'interior com a l'exterior".

Els mitjans de la CCMA, a través de diversos programes i espais, faran un ampli seguiment de les activitats que s'emmarquen en la Capitalitat Cultural de Tortosa durant aquest 2021.

Aquest acord s’emmarca en la missió de promoció i difusió de la cultura que té la CCMA, i en el seu compromís per garantir la cobertura dels grans esdeveniments culturals i dels festivals més rellevants del país, a través de la col·laboració amb aquelles institucions que treballen per fomentar la cultura, l’educació, la creació i la innovació.