Acaba l’inventari i documentació dels materials arqueològics procedents de les excavacions del carrer Croera de Tortosa

20/12/2022
Imatge
 
Acaba l’inventari i documentació dels materials arqueològics procedents de les excavacions del carrer Croera de Tortosa

El Museu de Tortosa ha enllestit l’inventari, registre i catalogació dels materials arqueològics procedents del jaciment del carrer Croera, actualment convertit en l’espai museïtzat i visitable denominat Cota 0.

Els béns objecte de documentació corresponen a les diferents campanyes d’excavació dutes a terme els anys 2016, 2017 i 2019, sota la direcció de Ramon Ferré i Laura Bricio, arqueòlegs de l’empresa Iber.

Amb la documentació d’aquest patrimoni arqueològic, que ha comptat amb el finançament del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Museu de Tortosa en garanteix la custòdia, la conservació i la localització. A la vegada, facilita als investigadors/es les dades actualitzades del fons d’arqueologia del Museu de Tortosa i dona un pas endavant en la recerca arqueològica, que permet impulsar la divulgació del valor social del patrimoni arqueològic local.

Entre els béns documentats, cal destacar un conjunt de 842 monedes de cronologia diversa, i 30 objectes singulars, entre aquests un anell d’or amb pedreria d’època andalusina, i diversos fermalls de bronze d’època visigòtica, a més de diferents béns metàl·lics i ceràmics, una selecció dels quals, un cop restaurats, han estat exposats temporalment a la recepció del Museu. 

L’interessant conjunt monetari està format per una col·lecció molt heterogènia d’encunyacions pertanyents a diferents regnes i períodes, algunes d’elles molt singulars. Entre les troballes més significatives destaca l’aparició de tres nummi del rei vàndal Trasamund, dos trients d’or visigots del rei Vítiza, una encunyació bizantina de l'emperador Constantí V, i una moneda carolíngia falsa d’època de Carlemany o Carles el Calb.

Els documentalitstes que han portat a terme aquesta campanya han estat els arqueòlegs Damià Griñó i Xavier Sicart.

Podreu conèixer més a fons aquest conjunt monetari si consulteu l’article publicat conjuntament per Ramon Ferré, director de les intervencions arqueològiques al Carrer Croera, i Xavier Sicart, tots dos membres del grup d’investigació GRESEPIA (Grup de Recerca del Seminari de Protohistòria I Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili).

Amb el suport de: