L'Ajuntament anuncia noves excavacions davant la Catedral per determinar la importància arqueològica de l'espai

02/03/2016
Imatge
 
L'Ajuntament anuncia noves excavacions davant la Catedral per determinar la importància arqueològica de l'espai

La magnitud de les troballes condicionarà el projecte constructiu del nou espai públic que el consistori vol urbanitzar en aquest punt de la façana fluvial

Una vegada finalitzats els primers sondejos arqueològics, l'Ajuntament de Tortosa es disposa ara a iniciar una excavació més àmplia per determinar quines són les restes que s'amaguen al solar que separa la Catedral del riu Ebre i quina és la seva importància patrimonial. El projecte urbanístic del nou espai públic que el consistori vol construir en aquest punt del centre històric es redactarà en base al resultat d'aquestes prospeccions arqueològiques. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, acompanyat de la 1a tinent d'alcalde, Meritxell Roigé, i del responsable dels sondejos arqueològics realitzats en aquest espai, Jordi Diloli, han explicat alguns detalls de les troballes sorgides fins ara i amb quina hipòtesi es treballa. L'equip de govern municipal porta al proper Ple ordinari del mes de març una modificació pressupostària per import de 90.000 euros per tal de finançar el cost d'aquest projecte. L'objectiu és mantenir el calendari previst inicialment, amb la finalització de les excavacions durant els propers mesos per tal de poder redactar i licitar el projecte constructiu del nou espai públic dins d'aquest exercici i poder executar-lo durant 2017.

L'arqueòleg Jordi Diloli ha explicat que els sondejos realitzats recentment han permès localitzar tot un seguit d’estructures datades entre el segle XX i l’època romana. D’aquestes, "cal destacar dues línies de muralla del sector occidental de la ciutat de Tortosa, una del segle XIV, que ja se suposava que apareixeria, i l’altra d’època andalusí, que si bé per lògica havia de situar-se en aquest punt, no hi havia cap indici material de la seva existència. Val a dir que aquesta fortificació apareixia recolzada o aprofitant una estructura muraria més vella, possiblement d’època romana. A aquestes parets se li han de sumar diversos murs d’època moderna i medieval així com una plataforma constructiva romana, possiblement pertanyent a un gran edifici monumental d’època alt-imperial, que caldria relacionar amb les restes exhumades a l’interior de l’Hospitalitat de Lourdes l’any 2012."

Els experts consideren que estem davant d’una seqüència històrico-constructiva de la ciutat de Tortosa força important. D'entrada, un espai monumental romà, de l’antiga Dertosa -la magnitud del qual està encara per determinar; la muralla andalusina, possiblement participant de la romana, delimitant la ciutat islàmica; la muralla del segle XIV, bastida per ordre directa del rei Pere El Cerimoniós, que guanyà espai al riu; així com diverses estructures posteriors que expliquen l’evolució urbana d’aquest sector de la ciutat. En conclusió, l'excavació que ara es proposa en extensió a tot el solar ha de permetre "conèixer i interpretar completament el seu desenvolupament històric", ha indicat Jordi Diloli. De la seva banda, l'alcalde ha qualificat d'"oportunitat històrica" la possibilitat d'excavar en aquest àmbit del centre històric de Tortosa.