Es tanca la convocatòria del XV Premi de Pintura Francesc Gimeno 2018

Convocatòria Premi
Imatge
 
Es tanca la convocatòria del XV Premi de Pintura Francesc Gimeno 2018
Data: 
21/05/2018 - 15/06/2018
Lloc: 
Tortosa

El passat 15 de juny es va tancar el termini per a la presentació de candidatures al XV Premi de Pintura Francesc Gimeno.

En la present edició del premi, s'han presentat 87 artistes procedents d'Andalusia, Astúries, Aragó, Illes Balears, Canàries, Castellà i Lleó, Catalunya, Galícia, Madrid o València entre d'altres procedències.
Durant la primera quinzena de juliol es reunirà el jurat per tal de seleccionar entre el total de sol·licituds presentades els artistes que optaran al Premi.

El jurat d'aquesta edició està format per Joaquim Cantalozella, artista, Doctor en Belles Arts i professor del departament d’Arts visuals i Disseny de la Universitat de Barcelona, cap d’estudis de la facultat i coordinador del grau de Belles Arts; Albert Mercadé, historiador i crític d’art, Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, Llicenciat en història de l’art per la Universitat de Barcelona i Universitat de la Sorbonne de París i Director de la Fundació Arranz Bravo; Núria Rodríguez, artista, Doctora en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València i professora del Màster de Producció Artística de la mateixa Universitat.

Els objectius del certamen són fomentar la creació i la recerca artística en el camp de la pintura així com fer visible i apropar al públic la producció actual. Obert a la pluralitat de tècniques i suports en què es formula la pintura contemporània, el Premi de Pintura Francesc Gimeno és una aposta per la revalorització d'aquest llenguatge artístic. El concurs està dotat amb un únic premi de 5000 €, quantitat que estarà subjecta a la retenció fiscal corresponent.

SE CIERRA LA CONVOCATORIA DEL XV PREMI DE PINTURA FRANCESC GIMENO

El pasado 15 de junio se cerró el plazo para la presentación de candidaturas al XV Premio de Pintura Francesc Gimeno. En la presente edición del premio se han presentado 87 artistas procedentes de Andalucía, Asturias, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid o Valencia entre otras procedencias.
Durante la primera quincena de julio se reunirá el jurado para seleccionar entre el total de solicitudes presentadas a los artistas que optarán al Premio.
El jurado de la presente edición está formado por Joaquim Cantalozella, artista, Doctor en Bellas artes y profesor del departamento de Artes Visuales y Diseño de la Universitat de Barcelona, jefe de estudios de la facultad y coordinador del grado de Bellas Artes; Albert Mercadé, historiador y crítico de arte, Doctor en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra, Licenciado en historia del arte por la Universitat de Barcelona y Universidad de la Sorbonne de París, Director de la Fundación Arranz Bravo; Nuria Rodríguez, artista, Doctora en Bellas artes por la Universitat Politècnica de València y profesora del Máster de Producción Artística de la misma Universidad.
Los objetivos del certamen son fomentar la creación y la investigación artística en el campo de la pintura así como hacer visible y acercar al público la producción actual. Abierto a la pluralidad de técnicas y soportes en que se formula la pintura contemporánea, el Premio de Pintura Francesc Gimeno es una apuesta por la revalorización de este lenguaje artístico. El concurso está dotado con un único premio de 5.000 €, cantidad sujeta a la retención fiscal correspondiente.