Visites guiades

Visites guiades
La visita inclou una explicació de l’edifici on es troba ubicat el Museu de Tortosa, l’antic escorxador modernista de principis del segle XX obra de l’arquitecte Pau Monguió i Segura, i un recorregut  pels sis àmbits de l'exposició permanent del  Museu que permetrà als visitants conèixer la història de Tortosa i el seu territori a través de les peces exposades. El fet de tractar-se d'una visita guiada permetrà als visitants aprofundir en aquells aspectes que li resulten de més interès. 

Grups Preu
Màxim 30 persones 70 euros 

A aquest preu cal afegir el de l'entrada al Museu, que serà el que correspongui a cada cas, d'acord amb les tarifes vigents. 

Per concertar una visita guiada cal que adreceu un correu a: museudetortosa@tortosa.cat